Vriendelijk dank

Vrienden zijn belangrijk voor het Bos. Wij zijn namelijk een stichting zonder winstoogmerk en bestaan van giften van mensen die we onze vrienden noemen. Elk jaar bedenken we iets voor diegenen die ons dat jaar financieel ondersteund hebben en nodigen ze dan uit voor onze vriendendag. Intussen is de uitslag van de Rabobank Clubsupport ook binnengekomen, dankzij vriendelijke mensen die op ons stemden. Lees verder “Vriendelijk dank”