Wilde bloemen

Het Duyls Bos heeft diverse veldjes met wilde bloemen en we verbazen ons telkens weer over de hoeveelheid en diversiteit van insecten die daarop af komt. Maar weet je ook hoe belangrijk de wilde bloemen zijn voor de natuur? Volgens een onderzoek van Natuurmonumenten vorig jaar, is twee derde van alle insecten verdween in nog geen 30 jaar.  De intensieve landbouw en verstedelijking ligt daaraan ten grondslag. Maar er is nog iets aan te doen, help jij ook mee? Je kunt bij Natuurmonumenten gratis een zakje wilde-bloemenzaad aanvragen, wie weet heb jij dan over een tijdje (of volgende zomer als je het bewaart tot het voorjaar) ook zo’n prachtig veldje als wij.

Vlinders

Prachtig gezicht zoveel vlinders op de vlinderstruiken vind je niet? Zo mooi en zo belangrijk voor de natuur.

Vlinders zijn al jaren de sterkst bedreigde diergroep in Nederland, er zijn in de afgelopen 100 jaar in Nederland veel vlindersoorten en leefgebieden van vlinders verdwenen. Momenteel is van de 53 Nederlandse dagvlinders ruim de helft zeldzaam  tot zeer zeldzaam (er is zelfs een officiële Rode Lijst) en sommige staan op het punt uit ons land te verdwijnen.

Vlinders zijn een belangrijke schakel in de voedselketen. Vogels voeren hun jongen in de lente honderden rupsen en vleermuizen hebben een dieet dat grotendeels uit nachtvlinders bestaat. Als vlinders verdwijnen, heeft dat dus veel invloed op de natuur. Ook bestuiven vlinders bloemen als ze de bloemen bezoeken om nectar te zuigen. Wanneer het ergens slecht gaat met de natuur, bijvoorbeeld door waterverontreiniging of gebruik van gif, zijn vlinders als eerste verdwenen, omdat ze zulke hoge eisen stellen aan hun leefgebied. Dat betekent dat wanneer vlinders ergens wél voorkomen, het goed gaat met de natuur. Wanneer we vlinders helpen, zorgen we er dus voor dat het goed gaat met de natuur.

Vlinders hebben bloemen nodig om te overleven. Omdat er nog maar weinig bloemrijke plekken zijn, wordt dat steeds lastiger voor de vlinders. Ongunstig (maai)beheer van bloemrijke openbare ruimten, zoals bermen en slootkanten, is één van de oorzaken, maar heel veel tuinen zijn tegenwoordig volledig betegeld. Dus daar ligt misschien een kans voor jou om de vlinders te helpen: maak je tuin groen(er) en fleurig. Plant soorten waar vlinders van houden, zaai (inheems) wilde-bloemen-zaad en geniet net als wij van tientallen vlinders in je tuin!

Kijk voor tips op de website van de Vlinderstichting.

Vlinders in het Duyls Bos