Privacy

Duyls Bos is zuinig op je privacy.

Je gegevens worden vastgelegd in onze donateursadministratie en worden gebruikt voor het verwerken van donaties en andere vormen van steun, en het periodiek verzoeken om ons (opnieuw) te steunen. Daarbij gebruiken wij naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres (contactgegevens), geslacht, geboortedatum. banknummer en betaalhistorie.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, zoals de Belastingdienst. Verder zullen we geen gegevens aan derden verstrekken.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.