Oprichting Stichting Duyls Bos

Op 18-12-2018 is de Stichting Duyls Bos opgericht (KvK nummer 73394262, RSIN 859509552). Naast het 5-tallig bestuur zijn circa 15 vrijwilligers actief.

De komende jaren staan in het teken van het in stand houden en verder ontwikkelen van het natuur- en cultuurhistorisch centrum Duyls Bos als natuur-historisch erfgoed.

Vanaf 1-1-2019 zijn voor de percelen F-236 en F-239 huurovereenkomsten afgesloten met Staatsbosbeheer en hierop mogen projecten worden gerealiseerd.

Op het noordelijk perceel komt een veld oude cultuurgewassen, klein- en grootfruit van oude appelrassen en een kompostmakerij.

Op het zuidelijk perceel  komen kruiden-, bijen- en vlindertuinen, met de imkerij. Het overige terrein wordt kruidenrijk grasland.

Bij het ecologisch beheer zal speciaal aandacht worden besteed aan vogels, bijen en vlinders, soorten die in hun voortbestaan bedreigd worden.

De Ecologisch Verbindings Zone langs de Duijlweg en het plasgebied worden beheerd door de natuurvereniging Altenatuur. De Stichting Duyls Bos gaat de 4 genoemde percelen beheren, maar visueel is het één gebied.

Wij maken deel uit van de ecologische verbindingszone (EVZ)