Ontstaan Duyls Bos

In 1977 kochten Jan en Jenny van Mersbergen het perceel F-237, het bos aan de Duylweg te Almkerk, een weiland met populieren, gepoot in 1953. Dit cultuurbos ten behoeve van de klompenfabricage heeft in ruim 40 jaren een forse gedaanteverwisseling ondergaan en is veranderd in een gemengd bos. Een deel van de populieren is gerooid en vervangen door inheemse bomen, onderbeplantingen, en een struik- en kruidenlaag. Zo is een meer duurzaam bos ontstaan met veel soorten, in verschillende leeftijden. Het houdt de natuur in ere, en heeft in landschappelijk en recreatief opzicht z’n charmes.

Verder zijn houtwallen, waterpartijen, dierenweitjes, een griendje, een elzenbroekbos, boomgaard, moes-, sier- en vlindertuinen aangelegd. Later werd van Staatsbosbeheer perceel F-240 overgenomen. Dit perceel omvat de Hillse Kade, lopend van het Bos naar de Midgraaf, is één van de laatste historische kaden uit de streek en was voor de ruilverkaveling de toegangsweg.

In 2014 is een deel van de Ecologische Verbindings Zone aangelegd tussen de natuurgebieden Kornse Boezem en het Pompveld, het Duyls Bos is hiervan een onderdeel geworden. Aan weerszijden zijn bosschages aangeplant en aan de zuidzijde is t.b.v. de modderkruiper en bittervoorn een plas- en drasgebied aangelegd.

Groene oase
Groene oase