Oeroud

We weten allemaal wel dat onze aardbol oeroud is, maar waar staat het woordje oer nou voor? In de zin van oeroud of bijvoorbeeld oerwoud betekent oer begin, aanvang of oorsprong. Maar het heeft ook nog een andere betekenis.

Oer is namelijk ook een grondsoort waar veel ijzer in opgeloste toestand in zit, dat komt in het grondwater en zorgt voor een oranjeachtige kleur. Je ziet het vaak bij drainagepijpjes die onder akkers en weilanden liggen en uitkomen in de sloot. In het Bos hebben we ook ijzer in de grond, tijdens graafwerkzaamheden op Zuid kwamen we de oranje kleur tegen.

In het Bos hebben we ook een voorbeeld van oer en wel oerhout. Het ligt in de grote plas bij het bruggetje en je ziet het alleen met heel helder water of wanneer het water laag staat. Hoe komt het daar denk je nu? Het gebied waarin het Bos ligt werd in de 11e en 12e eeuw ontgonnen voor landbouw. In 1421 is het tijdens de Sint Elisabethsvloed ondergelopen en in 1462 is er een dijk aangelegd. In de tussenliggende 40 jaar heeft eb en vloed een kleilaag afgezet op het veen en alle bomen die er hadden gestaan waren bedolven onder water en slib en uiteindelijk versteend tot oerhout.

Onder oerhout verstaan we gedeeltelijk versteend hout, dat weliswaar veel zachter is dan grind, maar toch zodanig sterk dat de korrels intact blijven gedurende de winning en het transport van grind. (bron: Betonlexicon)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *