Mariakapel

In het Duyls Bos staat een veldkapel van het zogenaamde topgevel-type, wij noemen het de Mariakapel. Er zijn heel veel verschillende kapelletjes, vooral in Brabant en Jan en Jenny hebben veel fietstochten door Brabant gemaakt om kapelletjes te bekijken en ideeën op te doen, om zodoende vorm te kunnen geven aan de Mariakapel in het Bos.

Op 3 oktober 2014 is de kapel ingezegend door pastor Kees van de parochiekernen Dussen en Hank. Daardoor mag onze kapel zich een officiële veldkapel noemen.

Het woord kapel is afgeleid van het Latijnse cappa, het verkleinwoord capella betekent mantel en verwijst naar de mantel van Sint Maarten, bisschop van Tours (316-397). Sint Maarten gaf zijn halve mantel weg aan een arme, de halve mantel werd een relikwie en de ruimte waarin de mantel werd bewaard ging capella of kapel heten. Vanaf de 7de eeuw werd kapel een naam voor een (klein) bedehuis. Veldkapellen zijn enerzijds een devotieplek, anderzijds werden ze gebouwd om de omgeving tegen onheil te beschermen.

Maar wat is nou het verschil tussen kerk en kapel? Een kerk is voor het gezamenlijk uitoefenen van godsdienst, in een kapel staat de individu centraal. Het aansteken van kaarsen, brengen van bloemen, persoonlijk gebed, vinden van hoop en innerlijke rust zijn hier de uitingen van.
Daarnaast is een kapelletje vaak een cultuurmonument dat bezocht wordt door passanten. Dat heeft meestal te maken met de fraaie ligging en de toenemende tendens dat de mens een plek zoekt voor bezinning en inspiratie, een oase van rust en geborgenheid.

De Mariakapel in ons Bos biedt zeker die oase van rust aan bezoekers, maar ook de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken. Wanneer de poort van het Bos open is, is ook de kapel te bezoeken. De opbrengst van het offerblok uit de kapel gaat elk jaar naar een goed doel. De doelen van afgelopen jaren staan te lezen op het infobord bij de kapel.

Jan heeft op de zijmuur van de kapel een speciale mozaïek gemaakt: Maria en kind, wat staat voor bescherming, verbinding en hoop. De gebruikte kleuren in het kapelletje zijn: wit, wat staat voor reinheid en zuiverheid en blauw, wat staat voor puur en zuiver. De Maagd Maria staat in een lichtblauwe nis: de kleur van de onschuld. In de christelijke iconografie staat blauw voor hemel, het goddelijke.

Al met al is onze Mariakapel een toonbeeld van symboliek, maar ook van bezinning en innerlijke stilte. Kom zeker eens langs om de kapel te bekijken, ga even zitten op het bankje en laat de stilte zijn werk doen….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *