Jaaroverzicht 2019

Inkomsten
Uitgaven
2019 2019
Vrienden en rondleidingen € 1.043,95 Bankkosten € 81,75
Donaties € 400,00 Algemene kosten * € 870,07
Verkoop voederbieten € 85,00 Aankoop zaden oude cultuurgewassen € 181,99
Lening € 1.000,00

Ontvangen subsidie

Subsidie algemene kosten € 2.100,00 Uitgave subsidie voor aanleg bruggen en aankoop gereedschap € 1.876,49
Subsidie bijen-en vlindertuin € 9.200,00 Uitgave subsidie voor tegels bijen- en vlindertuin € 1.260,00
Saldo overschot ** € 9.558,65
€ 13.828,95 € 13.828,95

Balans per 31-12-2019

Betaalrekening € 1.395,14 Kapitaal Stichting voor lopende kosten 2020 € 1.395,14
Spaarrekening € 8.163,51 Reservering subsidie voor algemene kosten € 223,51
Reservering subsidie voor aanleg bijen- en vlindertuin € 7.940,00
€ 9.558,65 € 9.558,65

* Algemene kosten bestaan uit o.a. kosten website, kosten sloten maken, verzekeringen en aanvraag vergunning open dag.

** Het saldo overschot wordt in 2020 voor het grootste gedeelte aangewend om de bijen- en vlindertuin aan te leggen en voor de aankoop voor gereedschap.

Het meerdere van het saldo overschot is nodig om de lopende kosten te betalen.