Home

Ontstaan Duyls Bos

In 1977 kocht de familie Van Mersbergen het perceel F-237, het bos aan de Duylweg te Almkerk, een weiland met populieren, gepoot in 1953.  Dit cultuurbos ten behoeve van de klompenfabricage heeft in ruim 40 jaren een forse gedaanteverwisseling ondergaan en is veranderd in een gemengd bos. Een deel van de populieren is gerooid en vervangen door inheemse bomen, onderbeplantingen, en een struik- en kruidenlaag. Zo is een meer duurzaam bos ontstaan met veel soorten, in verschillende leeftijden. Het houdt de natuur in ere, en heeft in landschappelijk en recreatief opzicht z’n charmes.                                                                 

Verder zijn houtwallen, waterpartijen, dierenweitjes, een griendje, een elzenbroekbos, boomgaard, moes-, sier- en vlindertuinen aangelegd. Later werd van  Staatsbosbeheheer perceel F-240 overgenomen. Deze Hillse Kade, lopend van het bos naar de Midgraaf, is één van de laatste historische kaden uit de streek en was voor de ruilverkaveling de toegangsweg.

Ontwikkelingen.

De afgelopen tien jaar is het terrein op cultureel gebied uitgebreid met een museumhuisje, een oude werkplaats, een veldkapel, een ‘boerenhoek’ en een arboretum met 45 soorten bomen. Sinds die tijd worden in het Pinksterweekend open dagen gehouden met ambachten en tentoonstellingen. De open dagen trekken veel publiek     

In 2014 is een deel van de Ecologische Verbindings Zone (EVZ) aangelegd tussen de natuurgebieden Kornse Boezem en het Pompveld. Het Duyls bos is hier een onderdeel van. Aan weerszijden zijn bosjes aangeplant en aan de zuidzijde is ten behoeven van de modderkruiper en bittervoorn een plas- en drasgebied aangelegd.                

Het Duyls Bos is eveneens regelmatig open tijdens Open Monumentendag in het tweede weekend van september.

Begrippen: kleinschalig, biologisch, duurzaam, diversiteit, kringloop.