Ecologische sloten

We zijn weer bezig met een van onze projecten en willen je van de vorderingen op de hoogte houden. In ons beleidsplan stond het al genoemd: de ecologische sloten. Daar is heel wat papierwerk aan vooraf gegaan, maar er wordt nu gegraven. Een wat uitgebreider artikel deze keer over het belang van het water in onze sloten.

Ecologische sloten, wat zijn dat

In ons beleidsplan staat het volgende:

Een 4-tal slootgedeelten, over een totale lengte van 630 meter, wordt aangepast tot ecologische sloten, met verbreding/verdieping en schuine taluds. Dit biedt tevens meer waterberging.

Nu heb je vast al een idee hoe de kaarsrechte ruilverkavelingssloten eruit moeten gaan zien, maar daar ging nog heel wat aan vooraf. Denk aan onderzoeken naar beschermde soorten flora en fauna en explosieven. Daarna goedkeuring vragen van gemeente, waterschap, Staatsbosbeheer en nog wat andere instanties en de subsidieaanvragen niet te vergeten. Gelukkig werden die allemaal gehonoreerd, anders hadden we het project nooit kunnen realiseren, dus dank aan de hierboven genoemde instanties en bijvoorbeeld het Rivierenlandfonds. Al dat papierwerk kost veel tijd en energie. Hieronder zie je een deel van de tekeningen die Jan daarvoor heeft gemaakt.

Waarom willen we ecologische sloten

Ecologische sloten zijn ten eerste een enorme verbetering voor de flora en fauna, daarnaast is het ook een goede waterberging. Want voor onze 630 meter sloot is ca. 1440 m³ grondontgraving nodig en dit levert een berging van ca. 940 m³ op. De grond hergebruiken we om wat lager gelegen stukken op te hogen zodat we minder wateroverlast hebben na overvloedige regenval. Ook gaat een deel van de grond naar het stuk van onze vrienden van Altenatuur, om de kleine kades in het plas-, drasgebied wat op te hogen nu ons molentje zo goed werkt en het waterpeil daar iets hoger is.

Plas-, drasgebied Altenatuur
Plas-, drasgebied Altenatuur
Waterschap Rivierland

Het waterschap is een belangrijke instantie, die veel op de achtergrond werkt. Bezig met de kwaliteit van ons water maar ook belast met onze veiligheid zoals het beheer van de dijken. Hier in Altena zijn we ons nog goed bewust van het belang daarvan, nadat in 1995 de dijken op doorbreken stonden.

Scheiding van Maas en Waal onder verlegging van de uitmonding der Maas naar den Amer 1885
Scheiding van Maas en Waal onder verlegging van de uitmonding der Maas naar den Amer 1885

Op bovenstaand kaartje uit 1885 is de Middelvliet tussen Almkerk en Dussen te vinden (klik op het plaatje voor een duidelijke PDF). Dat is naar alle waarschijnlijkheid het water waar de Duijlweg overheen gaat en waar de peilschaal in staat. Dat water is aangemerkt als KWR-water. Alweer een nieuwe term, wij leren hier in het Bos veel door de diverse werkzaamheden. Het betekent Kaderrichtlijn Water en is door de EU ingesteld om de kwaliteit van watersystemen te verbeteren, zoals grondwater en oppervlaktewater. Het moet de vervuiling van waterlichamen verminderen en voorkomen, duurzaam watergebruik bevorderen en de effecten van overstromingen en droogte beperken.

Mooie 'duilen' in de slootkant
Mooie ‘duilen’ in de slootkant

En daar komt ons slotenplan om de hoek kijken! Die gaan er heel anders uitzien, hopelijk met mooie ‘duilen’ erin. Schuine, golvende oevers, dus meer diversiteit in de begroeiing, meer slootbewoners die makkelijk in en uit het water kunnen en bredere sloten met meer vissen die in de diepere stukken kunnen overwinteren. De sloten sluiten aan op de voormalige Middelvliet en daarom is het waterschap heel blij met ons initiatief en noemt het een aanwinst voor het gebied.

Graven maar

Kraanmachinist Jan Crielaard heeft de sloot langs de Hillse kade op Noord al klaar en is nu bezig met de sloot op Zuid. Dat is echt precisiewerk waarvoor Jan piketpaaltjes heeft uitgezet die aangeven hoe de golvende lijnen moeten komen. Hennie Nieuwkoop heeft met zijn tractor tonnen bagger en grond verplaatst, waarna Jan en ik in de bagger gingen kijken of er nog waterbewoners gered moesten worden.

Op de foto’s hieronder zie je het resultaat op Noord, dat is klaar. Op Zuid zijn veel meer golvende lijnen en de sloot is langer, dus meer werk. Maar je kunt al wel zien hoe mooi het gaat worden.

Wist je dat je op de kleine foto’s kunt klikken om ze groter te bekijken?

10 antwoorden op “Ecologische sloten”

  1. Het is weer geweldig veel en mooi werk, waarvan wij dankzij foto’s van mee mogen
    Genieten, prachtig!!

  2. Wat zullen die sloten er in de toekomst mooi uit gaan zien. Bijna meanderende beekjes.
    Ben benieuwd wat voor waterleven er allemaal in gaat komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *