Begroting 2020

Inkomsten
Uitgaven
Vrienden € 1.000,00 Hosting website € 90,00
Ontvangen subsidie 2019 bijen-en vlindertuin € 7940,00 Bankkosten €114,00
Ontvangen subsidie 2019 algemene kosten € 223,51 Vergunning open dag € 31,00
Aansprakelijkheids-
verzekering
€215,00
Sloten maken €400,00
Aankoop zaden €150,00
Aanleg bijen-en vlindertuin uit subsidie €7940,00
Aankoop gereedschap uit subsidie algemene kosten €223,51
TOTAAL €9163,51 TOTAAL €9163,51