Baggeren van A tot Z

Zodra de bladeren gaan vallen, weten we in het Bos dat er binnenkort weer gebaggerd moet gaan worden. Het is een terugkerend fenomeen, want doordat de bladeren in de sloten, vijvers en plassen vergaan, onttrekken ze zuurstof aan het water voor het rottingsproces en daardoor verdwijnt het leven uit het water.
Het water wordt zwart, gaat enorm stinken en er drijven olieachtige vlekken op het water zoals je kunt zien in het filmpje.

Al 40 jaar baggert Jan in het Bos en de diepte blijft hetzelfde want de bodem klinkt 1 cm per jaar in. Bij het baggeren komt de veenlaag bloot, maar vergaat ook weer. Polder Den Duijl, waar het Bos in ligt, is het laagste punt in Altena: het is bijna 90 cm onder NAP. Het duidelijkst krijg je de verzakking in beeld bij de bunkers die in Altena staan, er zijn er bij waar je zelfs onderdoor kunt kruipen. Terwijl, toen ze net voor de oorlog gezet werden, de bodemplaat gelijk met het maaiveld lag.

Eerst wordt de streelop geslepen, daarmee wordt de begroeiing langs de kanten met een opwaartse beweging weggehaald. Voor de steel wordt geriefhout gebruikt en ze zijn er voor links- en rechtshandigen! De baggerspecie die Jan uit het water haalt met de baggerbeugel moet eerst uitzakken, daarvoor ‘bouwt’ hij eerst een kering (dijkje) van al ingedroogde specie om het daarachter te storten, zodat het water eruit kan zakken.
Bijzonder is dat er, terwijl Jan met de baggerbeugel in het water woelt, methaangas omhoog komt, let maar eens op de belletjes in het filmpje. Het geeft een zurige geur af. Vroeger werd dit gas in het Noord-Hollandse veengebied gewonnen door een ronde kuip ondersteboven in het water te leggen boven de baggerplek.

Na wat dagen is de specie uitgezakt en moet hij verreden worden naar de composthoop. De composthoop wordt opgebouwd uit telkens 3 lagen: blad, maaisel en specie, ook keukenafval en as kunnen worden toegevoegd. Er worden lange palen ingezet, die zorgen voor een schoorsteenfunctie. Als je goed kijkt zie je de stoomwolkjes ontsnappen wanneer Jan zo’n paal eruit trekt om jullie te laten zien hoeveel warmte er ontstaat in zo’n hoop.
De composthoop blijft in het Bos minimaal 2 jaar liggen voor er goede compost is ontstaan, bij ons worden ze namelijk niet omgezet (omwoelen en opnieuw stapelen, zodat het sneller verteerd). Daarna is het de beurt aan Jenny om deze waardevolle grond over de (moes)tuin te verdelen, zodoende wordt de bodemstructuur beter door de organische stoffen die de compost bevat.

4 antwoorden op “Baggeren van A tot Z”

  1. Hartelijk bedankt voor jullie elke keer weer leuke, interessante en afwisselende informatie uit, van en over het Duylsbos, en voor het werk dat jullie doen om ons daarvan op de hoogte te stellen. Ik waardeer dit enorm!
    Met vriendelijke groeten,
    Joyce Schuilenburg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *