Algemene gegevens en ANBI

Algemene gegevens

  • Statutaire naam: Stichting Duyls Bos
  • KvK-nummer: KVK 73394262
  • Banknummer: NL72RABO 0362 4253 88
  • RSIN: 8595 09 552
  • Postadres: Van Hogendorpstraat 30 4286 BK Almkerk
  • E-mail: info@duylsbos.nl
  • Telefoonnummer: 06 – 30417876 of 06 – 14621675

ANBI status

Stichting Duyls Bos heeft de officiële ANBI status voor algemeen nut beogende instellingen.
Dat maakt doneren aan een instelling als Stichting Duyls Bos fiscaal aantrekkelijk, omdat er een extra giftenaftrek geldt.
Meer informatie hierover: Belastingdienst